NieuwSparrendaal

Inspirerende ontmoetingen

Stichting Loyola Foundation

NieuwSparrendaal draagt educatie een warm hart toe. Daarom ging er van elke factuur 10% naar de Stichting Loyola Foundation, zodat zij meer kansarme kinderen konden ondersteunen in Tanzania.

Deze stichting is aangesloten bij ANBI. Kijk voor meer informatie over deze stichting op www.stichting-loyola.nl