Geschiedenis

Niet het unieke gebouw heeft een rijke historie, maar wel de grond en de omgeving.

In 1899 kwamen er vanuit Brussel een aantal missionarissen, de paters van Scheut naar Vught. Daar had een weldoener voor hen landgoed Sparrendaal gekocht. Dit bestond uit 38 hectare cultuurgrond, bos en woeste grond dat door de paters en broeders zelf werd ontgonnen. Zij betrokken direct het landhuis Oud Sparrendaal, wat een opleidingscentrum werd voor missionarissen die werden uitgezonden naar het Verre Oosten en Midden Afrika.


Aangezien het landhuis al snel te klein werd om iedereen onderdak te bieden, werd in 1930 Nieuw Sparrendaal gebouwd wat diende als missiecollege en internaat. Hier volgden de jongens die missionaris wilde worden een opleiding die gelijk was aan het klein seminarie.


Het missiecollege en internaat kende een periode van grote bloei, maar deze nam geleidelijk aan af. Het klooster werd te groot en te duur, reden waarom naar een andere huisvesting werd uitgezien. In 1994 werd het grootste deel van de grond van de paters verkocht aan Brabants Landschap.


Begin 2008 werd het klooster van de Missionarissen van Scheut gesloten. Dit betekende het einde van een instituut waar katholieke missionarissen opgeleid werden om uitgezonden te worden over de hele wereld. Van Brockhorst portretteerde de bijzondere levensverhalen van de missionarissen en was getuige van het leven in een uitstervende congregatie.


HIER kunt u luisteren naar de documentaire van HOLLAND DOC - laatste missie (deze duurt 60 minuten).


Maartje Duin (radiomaakster) interviewde een aantal paters en maakte een-minutenopnames. Deze geven u een mooi beeld van het leven van de paters op hun missie en op Sparrendaal. De opnames zijn HIER terug te luisteren.


Ook op het landgoed NieuwSparrendaal kan elke passant van deze een-minutenopnames genieten. Staat u eens stil bij de twee stoelen met zicht op beide landhuizen, druk een knop in en luister naar de verhalen van de paters.

Drie hectare van de grond op Sparrendaal, verdeeld in twee kavels, werd verkocht. Op deze plek werden twee landhuizen gebouwd onder de naam NieuwSparrendaal. In 2013 waren ze klaar.